Nokia Plan E.T.


Inspired by Nokia Plan Y.
See also: Nokia Plan S
@elmarco